Ereloon

Vrijblijvende consultatie:

Vaak kan een procedure worden vermeden door een tijdig en correct deskundig juridisch advies. Een vrijblijvende consultatie ter bespreking van een juridisch probleem kan reeds veel verduidelijken omtrent uw rechten en plichten. Dergelijk eerste mondeling advies is gratis.

 

 

Rechtsbijstand

Afhankelijk van uw polissen, worden de kosten van uw raadsman vereffend door uw verzekeringsmaatschappij.

Zo geniet u in de meeste gevallen rechtsbijstand voor verkeersmisdrijven.

Ook indien u het slachtoffer bent van een misdrijf, kan u vaak genieten van rechtsbijstand via uw rechtsbijstand of familiale verzekering.

 

 

Pro deo bijstand

Er wordt steeds nagegaan of u rechtsbijstand geniet via uw auto- of familiale verzekering dan wel kosteloze juridische tweedelijnsbijstand (“pro deo”).

Dit laatste is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw bestaansmiddelen en gezinssamenstelling. Wie hiervoor in aanmerking komt, dient wel € 50 remgeld te betalen.

De persoon die gedeeltelijke kosteloze bijstand geniet, betaalt tevens een bedrag tussen € 25 en 125. Het precieze bedrag wordt bepaald door het Bureau voor Juridische Bijstand.

 

https://www.advocaat.be/Een-advocaat-raadplegen/Wat-kost-een-advocaat/Pro-Deo

 

 

Tarieven

Het gehanteerde ereloontarief van het kantoor bedraagt € 50 à 100 per uur, afhankelijk van de materie, hoogdringendheid en complexiteit van het dossier. Desgewenst kan eveneens een forfaitair ereloon worden overeenkomen.

Wat de kosten betreft, worden volgende standaardtarieven gehanteerd:

  • Aanleg dossier: € 50
  • Briefwisseling: € 9,50 per brief
  • Verplaatsingen: € 0,80 per km
  • Fotokopie: 0.65€ per blad

Tenslotte dient u er rekening mee te houden dat de advocatuur sinds januari 2014 BTW- plichtig is.